ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : pornpilai pilalam (sao)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 22 ม10 บ้านคำไฮ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด45140
เบอร์มือถือ : 0851537980
อีเมล์ : pornpilai74@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกรณ์ ดวงประภา (Art)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 37
ที่อยู่ : รร.คำไฮสำโรงวิทยาคาร หมู่ 1 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
เบอร์มือถือ : 085-7731393
อีเมล์ : nat_than2527@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Wannisa Ponyiem (R)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
ที่อยู่ : 155หมู่10 ต.คำไฮ
เบอร์มือถือ : 0993272432
อีเมล์ : wannisa.0945689631@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม