ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮ   ตำบลคำไฮ  อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
เบอร์โทรศัพท์ 043-667020
Email : puengpopnuangkuntri@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :