ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเทอมปีการศึกษา 2558
อีกไม่ถึงเดือน ก็จะก้าวสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ความหวังของผู้ปกครองคงต้องการเห็นโรงเรียนพัฒนาไปสู่ก้าวใหม่ version ไหม่ ทั้งระบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ของโรงเรียน โรงเรียนก็พรัอมที่จะจัดองคาพยพต่าง ๆ สนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ ให้เต็มตามศักยภาพ  ของโรงเรียน 
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2558,12:58   อ่าน 493 ครั้ง