ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายมนูญ เจริญรบ