ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริขวัญ โมลา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,14:22   อ่าน 449 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศแต่งกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปณิตา แก้วสีขาว
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,14:20   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุทธิกานต์ สิงห์ทอง
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,14:18   อ่าน 417 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเขียนตามคำบอกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิจิตรา หงษ์ทอง
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,14:16   อ่าน 328 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ คัดไทยลายมือสวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเบญจมาศ นิ่มมาศ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2557,10:51   อ่าน 647 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองงานใบตอง ระดับภาค ครั้งที่ 60 ที่จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธิดารัตน์ วงเสนา
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,09:31   อ่าน 517 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองงานใบตอง ระดับภาค ครั้งที่ 60 ที่จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พัชราภรณ์ สุขเป็ง
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,09:31   อ่าน 681 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองงานใบตอง ระดับภาค ครั้งที่ 60 ที่จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.เบญจวรรณ วินไทสง
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,09:30   อ่าน 491 ครั้ง